Khoa Động lực

KHOA ĐỘNG LỰC

FACULTY OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 

1. Giới thiệu chung

Khoa Động lực là một trong những khoa nghề đầu tiên đồng hành cùng lịch sử phát triển của nhà trường. Khoa Động lực được xem là một trong những khoa mũi nhọn, đào tạo các hệ chính quy, liên thông, chất lượng cao, ngành trọng điểm cấp độ quốc tế và song hành với doanh nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô cho các doanh nghiệp, các đại lý, hãng xe ô tô trong cả nước.

 2. Chức năng và nhiệm vụ Khoa Động lực

Là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn chính là kỹ thuật ô tô, ngoài ra khoa Động lực còn có nhiều lĩnh vực khác như sửa chữa máy tàu thủy, sửa chữa máy máy nâng chuyểnNgoài công tác đào tạo, Khoa còn có các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực thiết bị đào tạo ngành ô tô, các thiết bị tạo mã lỗi – chẩn đoán hư hỏng trên xe ô tô…

3. Đội ngũ

Khoa Động lực là tập thể giảng viên vững mạnh, có tiềm năng phát triển. Hiện tại, Khoa  có 25 cán bộ, giảng viên, trong đó có Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 03 Trưởng bộ môn; về trình độ chuyên môn có 02 tiến sĩ chuyên ngành ô tô, 01 Nghiên cứu sinh, 22 thạc sĩ, độ tuổi trung bình của đội ngũ là 36. Khoa Động lực luôn là một tập thể thống nhất, đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Tập thể giảng viên khoa Động lực