BỘ MÔN ĐIỆN Ô TÔ

                Bộ môn Điện ô tô trực thuộc Khoa Động lực. Bộ môn Điện ô tô đảm nhiệm giảng dạy các môn học thuộc học phần Điện ô tô trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, bộ môn ngày càng phát triển, vững mạnh và là bộ môn quan trọng của khoa trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần đào tạo cho Học sinh – Sinh viên chuyên ngành sửa chữa ô tô các kiến thức chuyên môn vững chắc và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao trong các lĩnh vực về sửa chữa bảo dưỡng Điện ô tô.

Bộ môn Điện ô tô hiện có 07 giảng viên giảng dạy (07 Thạc sĩ). Các giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nghề.

Bộ môn có các phòng chuyên đề, nhà xưởng trang bị đầy đủ các thiết bị, mô hình dạy học nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên và Học sinh – Sinh viên:

Ø  04 xưởng thực tập Điện ô tô;

Ø  01 xưởng thực tập xe máy phuc vụ đào tạo ngắn hạn;

Ø  01 xưởng ô tô phục vụ đào tạo các lớp ngắn hạn sửa chữa ô tô;

Ø  Các phòng học lý thuyết thoáng mát khang trang.

Bên cạnh các hoạt động giảng dạy tại trường, bộ môn Điện ô tô còn có các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và garage trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho tay nghề cho giảng viên và Học sinh – Sinh viên.

Ngoài ra, bộ môn còn tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho các học viên garage.

Các môn học lý thuyết do Bộ môn giảng dạy:

Ø  Hệ thống điện và điện tử ô tô;

Ø  Kỹ thuật điện- điện tử;

Ø  Điện kỹ thuật;

Ø  Điện tử cơ bản.

Các môn thực hành do Bộ môn giảng dạy:

Ø  Thực hành Điện ô tô 1;

Ø  Thực hành Điện ô tô 2;

Ø  Thực hành Điều hòa không khí;

Ø  Thực hành chẩn đoán hệ thống điều khiển điện thân xe;

Ø  Mạng truyền thông trong ô tô 1;

Ø  Trang bị điện ôtô;

Ø  Chẩn đoán điện 1.

 

Chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hà Quốc Bảo

Điện thoại: 0933651943

Email: haquocbao@lttc.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Điện ô tô

Đặng Thái Sơn

Điện thoại: 0937681703

Email: dangthaison@lttc.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

Lý Văn Trung

Điện thoại: 0985018603

Email: lyvantrung@lttc.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Lương Tâm

Điện thoại: 0909511055

Email: nguyenluongtam@lttc.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thành Đức

Điện thoại: 0917555434

Email: nguyenthanhduc@lttc.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hùng

Điện thoại: 0938958210

Email: nguyenthanhhung@lttc.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên

Giang Văn Tiến

Điện thoại: 0909.259.157

Email: giangvantien@lttc.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Giảng viên