BỘ MÔN ĐỘNG CƠ Ô TÔ

Bộ môn Động cơ trực thuộc Khoa Động lực. Với chức năng đảm nhiệm giảng dạy các môn học thuộc học phần động cơ trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Trải qua quá trình phấn đấu, phát triển và trưởng thành đội ngũ giáo viên của bộ môn không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Hiện nay bộ môn có 07 giảng viên (trong đó trình độ: Thạc sĩ: 04, Kỹ sư: 03). Các giảng viên đều được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nghề. Đây sẽ là đội ngũ kế cận xứng đáng, là lực lượng nòng cốt của Khoa trong những năm sắp tới và là minh chứng cho tầm nhìn xa của các thế hệ lãnh đạo Khoa trong các năm qua. Hiện bộ môn tổ chức giảng dạy và quản lý các môn học:

Các môn học lý thuyết:

Ø  Động cơ đốt trong;

Ø  Quản lý dịch vụ ô tô;

Ø  Khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường.

Các môn thực hành:

Ø  Thực hành động cơ cơ bản;

Ø  Thực hành động cơ Xăng;

Ø  Thực hành động cơ Diesel.

Bộ môn đã được Nhà trường đầu tư và trang bị các phòng chuyên đề, nhà xưởng đầy đủ các thiết bị, mô hình dạy học bao gồm:

Ø  01 giảng đường thực hành ảo;

Ø  02 xưởng thực tập Động cơ (xăng, diesel);

Ø  Các phòng học lý thuyết thoáng mát khang trang.

Là bộ môn chủ lực của khoa trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần đào tạo cho Khu vực phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hàng ngàn công nhân có kiến thức chuyên môn vững chắc và kỹ năng chuyên nghiệp cao về chuyên ngành Ô tô đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bên cạnh các hoạt động giảng dạy tại trường, bộ môn Động cơ còn có các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và garage trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho tay nghề cho giảng viên và Học sinh – Sinh viên. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho các học viên garage.

Trong chặng đường hơn 35 năm qua, bộ môn đã không ngừng phát triển và có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của Khoa. Theo kết quả đánh giá hàng năm, cán bộ giảng viên của bộ môn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 100% đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tập thể cán bộ, giảng viên trong bộ môn đã xây dựng được một khối đoàn kết, nhất trí, tạo nền tảng quan trọng để trên đó các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học không ngừng phát triển. Đó chính là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo cho Khoa trên con đường phát triển và hội nhập.