HÌNH ẢNH HỘI THI THIẾT BỊ TỰ LÀM DIỄN RA TẠI TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM