NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công tác NCKH tại khoa luôn được chú trọng, từ năm 2006 – 2011 khoa Động lực có 22 đề tài NCKH cấp trường và 1 đề tài NCKH cấp Sở. Từ năm 2011 – 2016 có 10 đề tài NCKH cấp trường, từ năm 2016 – 2020 có 13 đề tài NCKH cấp trường, và năm 2021 có 3 đề tài NCKH, trong đó có 2 đề tài đã nghiệm thu và 1 đề tài đang chờ nghiệm thu.

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC     CLICK ĐỂ TẢI VỀ 

Hội thảo khoa học cấp khoa

HÌNH ẢNH HỘI THI THIẾT BỊ TỰ LÀM DIỄN RA TẠI TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP HCM