Hướng dẫn sử dụng hệ thống Odilo thư viện Click to download

 ID and Pass use ODILO library library for you SV Khóa 20, 21 hệ Cao đẳng Khoa Động lực và Điện tử Click to download

Thông báo cuộc thi "Ngày pháp luật Việt Nam - 9/11" Sinh viên tham gia các hội thi sẽ được nhận quà và cộng 5đ rèn luyện.
Lớp trưởng, bí thư các lớp lập danh sách gửi cho Thầy Sơn theo sdt: 0974532823 trước ngày 8/10/2022

Thông báo mở các lớp ngoại ngữ, tin học đầu ra cho Sinh viên

Thông báo Nộp sổ đoàn viên và rút sổ đoàn viên

Thông báo số 27-TB / ĐTN-LTT, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc nộp sổ đoàn viên và rút sổ đoàn viên

1. Time:

– Nộp sổ Đoàn viên: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2022.

– Tập đoàn sổ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/4/2022.

2. Địa điểm:  Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

3. Quy trình đăng ký đoàn viên:

Một. Đối đầu với Giảng viên – Nhân viên

Đoàn viên là Giảng viên – Nhân viên công tác tại trường nộp sổ đoàn viên cho  Đ / c Bùi Đức Phước  – Phó Bí thư Đoàn trường tại phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác sinh viên; điện thoại:  0327.375.175.

b. Đối với khóa Tân sinh viên 2021

Bước 1 : Đoàn viên là tân sinh viên khóa 2021 nộp sổ đoàn cho đồng chí Bí thư Chi đoàn  (Thời gian chuyển đổi sinh hoạt đoàn và đóng đoàn không quá 3 tháng).  Ngoài bìa sổ đoàn ghi rõ  MSSV, Lớp, SĐT

Bước 2 : Bí thư chi đoàn tổng hợp danh sách đoàn viên để đoàn viên ký gửi theo mẫu đính kèm

Bước 3 : Bí thư chi đoàn nộp sổ về Đoàn trường đính kèm danh sách ký gửi

C. Đối với cũ khóa sinh viên:

Bước 1 : Đoàn viên là sinh viên đang học tập tại chương trình nộp sổ đăng ký cho đồng chí Bí thư Chi đoàn  (Thời gian chuyển đổi sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí không quá 3 tháng).  Ngoài bìa sổ đoàn ghi rõ  MSSV, Lớp, SĐT

Bước 2 : Bí thư Chi đoàn bổ sung danh sách cho chi đoàn và cho đoàn viên ký nộp

Bước 3 : Bí thư chi đoàn nộp sổ về Đoàn trường đính kèm danh sách ký gửi

4. Tập đoàn sổ:

Đoàn viên khóa  18T4, 19C1  liên hệ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV để thực hiện thủ tục rút sổ đoàn viên đến hết ngày  28/4/2022.