Thông báo Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và một số công việc thực hiện trước, trong dịp nghỉ Tết

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB – GV – NV trong trường!

Thông báo số 1495/TB-LTT ngày 16/12/2021 Thông báo Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và một số công việc thực hiện trước, trong dịp nghỉ Tết

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB, GV, NV trong trường!

Kế hoạch số 1476/KH-LTT-TTTV ngày 14/12/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

Kế hoạch tổ chức họp phụ huynh của sinh viên các lớp T4 học kỳ I/2021 – 2022 (Các lớp thuộc khóa 2019T4, 2020T4 và 2021T4)

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB – GV – NV trong trường!

Kế hoạch số 1478/KH-LTT-TTGD Kế hoạch tổ chức họp phụ huynh của sinh viên các lớp T4 học kỳ I/2021 – 2022 (Các lớp thuộc khóa 2019T4, 2020T4 và 2021T4)

Kế hoạch Tổ chức diễn tập xử lý tình huống khi sinh viên đi học trực tiếp có ca F0, F1 và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB – GV – NV trong trường!

Kế hoạch số 1462/KH-LTT-TC ngày 10/12/2021 Kế hoạch Tổ chức diễn tập xử lý tình huống khi sinh viên đi học trực tiếp có ca F0, F1 và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch covid-19 trên mạng xã hội VCNet

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB, GV, NV trong trường

Kế hoạch số 1386/KH-LTT-ĐTN ngày 30/11/2021 Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch covid-19 trên mạng xã hội VCNet

Kế hoạch tổ chức họp phụ huynh và sinh viên các lớp 18T4, 19C2-CNM1, 19C2-CNO2, 20T2-ĐCN1 (chuẩn bị cho sinh viên tiếp tục đi học tại trường)

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB – GV – NV trong trường!

Kế hoạch số 1427/KH-LTT ngày 06/12/2021 Kế hoạch tổ chức họp phụ huynh và sinh viên các lớp 18T4, 19C2-CNM1, 19C2-CNO2, 20T2-ĐCN1 (chuẩn bị cho sinh viên tiếp tục đi học tại trường)

Kế hoạch Tổ chức Hội đồng thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2021

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB, GV, NV trong trường!

Kế hoạch só 1426/KH-LTT-QLKH ngày 04/12/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội đồng thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2021

Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021
Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB – GV – NV trong trường!

Kế hoạch 1418/KH-LTT ngày 02/12/2021 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021 

Kế hoạch Thực hiện viết bài và xét sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB, GV, NV trong trường!

Kế hoạch 1411/KH-LTT-TC ngày 01/12/2021 Kế hoạch Thực hiện viết bài và xét sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022

Quyết định Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Nhà trường

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban giám hiệu cùng toàn thể CB, GV, NV trong trường!

Quyết định số 1373/QĐ-LTT-TC ngày 29/11/2021 Quyết định Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong Nhà trường